MTQUA TravelMEDI
MTQUA
CERTIFIED
First & Only in Turkey
MTQUA TravelMEDI
MTQUA CERTIFIED

First and only

Medical Company

in Turkey

Rättigheter

Få all information om resor och behandling före resan.

Få ett tydligt erbjudande för behandling och servicepaket som identifierar vilka tjänster som ingår i priset.

Få en medicinsk utvärdering från läkaren före resan för behandling.

Få översättningstjänster och hjälp med att kommunicera med läkare.

Behandlas med respekt, omtanke, medkänsla och värdighet i en säker och ren miljö oavsett din ålder, kön, ras, ursprung, religion, sexuella läggning eller funktionshinder.

Adresseras med ditt riktiga namn och informeras om namnen på de läkare, sjuksköterskor och andra vårdpersonal som är involverade i din vård.

Fullt skydd av din integritet, värdighet och konfidentialitet i vårddiskussioner, undersökningar och behandlingar.

En tydlig och förståelig förklaring från din läkare om din diagnos samt fördelarna och riskerna med varje behandling, förväntat resultat och förändring i medicinskt tillstånd.

Var skyddad från fysiskt missbruk och försummelse.

Få information från sjukhuset om de förväntade kostnaderna för behandling och betalningspolicy.