MTQUA TravelMEDI
MTQUA
CERTIFIED
First & Only in Turkey
MTQUA TravelMEDI
MTQUA CERTIFIED

First and only

Medical Company

in Turkey

Villkor

Godkännande av villkor

Genom att komma åt eller använda denna webbplats på något sätt, inklusive användning av tjänster, ladda ner material eller helt enkelt surfa på webbplatsen (stora bokstäver definierade nedan), accepterar du och är bunden av villkoren i detta dokument och eventuella ändringar av detta till TravelMEDI kan publicera då och då (tillsammans ”användningsvillkoren”). Om du inte accepterar alla villkor i användarvillkoren, gå inte in på eller använd den här webbplatsen.

TravelMEDI kan från tid till annan ändra villkoren för användning och andra riktlinjer och regler som publiceras på webbplatsen, efter eget gottfinnande. Din fortsatta åtkomst till eller användning av webbplatsen eller något annat material eller tjänster utgör ditt godkännande av ändringarna. Din tillgång till och användning av webbplatsen, material och tjänster är föremål för den senaste versionen av användarvillkoren, reglerna och riktlinjerna som publicerades på webbplatsen vid tidpunkten för sådan användning. Se länken ”Användarvillkor” regelbundet på TravelMEDI.com-webbplatsen för att se de aktuella villkoren. Om du bryter mot någon av användarvillkoren upphör ditt tillstånd att komma åt eller använda denna webbplats, tjänster och material automatiskt och allt material som laddas ner eller skrivs ut från webbplatsen i strid med användarvillkoren förstörs omedelbart.

Webbplats

TravelMEDI, dess dotterbolag och agenter (”TravelMEDI”) gör denna webbplats och alla andra TravelMEDI-webbplatser med länkar till användarvillkoren (tillsammans ”webbplatsen”) och det material och tjänster som är tillgängliga för din åtkomst och användning med förbehåll för användarvillkoren. . ”Material” betyder all information, data, dokument (t.ex. vitböcker, pressmeddelanden, datablad, vanliga frågor etc.), kommunikation, nedladdningar, filer, text, bilder, fotografier, grafik, videor, webbsändningar, publikationer, innehåll , verktyg, resurser, program och produkter tillgängliga eller aktiverade via TravelMEDI-webbplatsen eller användare av denna webbplats. ”Tjänster” avser alla tjänster och resurser som erbjuds eller aktiveras via TravelMEDI-webbplatsen och användare av denna webbplats, inklusive andra informations- och kommunikationstjänster såsom bulletin, chattområden, community, e-post, forum (inklusive laboratorie- och användarforum), nyhetsgrupper , personliga webbsidor, fotoalbum och andra meddelande- eller kommunikationsmöjligheter som är utformade för att du ska kunna kommunicera med andra (tillsammans ”Kommunikationssajter”). Allt material som tillhandahålls av TravelMEDI kallas kollektivt ”TravelMEDI Materials”. Allt användarlevererat material kallas kollektivt ”Användarmaterial”. Vissa tjänster kan innefatta samarbete och utbyte av informationstjänster mellan en viss grupp. Material som skickas in av användare i en sådan grupp i samband med sådant samarbete och informationsdelning kallas gemensamt ”Delat innehåll”. Gruppen personer bland vilka sådant samarbete och fildelning som involverar delat innehåll kallas här ”arbetsgruppen”. Allt användarmaterial som inte är delat innehåll kallas här för ”användarinnehåll”. TravelMEDI-material och användarmaterial kan ha olika begränsningar och villkor förknippade med dem i enlighet med användarvillkoren och andra riktlinjer och regler som publiceras via webbplatsen.

Materialet och tjänsterna samt deras val och arrangemang är skyddade av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och all annan immateriell äganderätt och äganderätt (gemensamt ”immateriella rättigheter”) och all obehörig användning av materialet eller tjänsterna kan bryta mot sådant lagar och användarvillkor. Med undantag för vad som uttryckligen anges här, ger inte TravelMEDI och dess leverantörer några uttryckliga eller underförstådda rättigheter att använda materialet och tjänsterna. Du samtycker till att inte kopiera, publicera, rama, ladda ner, sända, modifiera, anpassa, skapa derivatverk från, hyra, hyra, låna, sälja, tilldela, distribuera, visa, utföra, licensiera, underlicensiera eller omarbeta webbplatsen, material eller tjänster, alla delar av webbplatsen, material eller tjänster eller valet och arrangemanget av webbplatsen, material eller tjänster, förutom vad som uttryckligen godkänns häri.