Rättigheter

• Få all information om resor och behandling före resan.

• Få ett tydligt erbjudande för behandling och servicepaket som identifierar vilka tjänster som ingår i priset.

• Få en medicinsk utvärdering från läkaren före resan för behandling.

• Få översättningstjänster och hjälp med att kommunicera med läkare.

• Behandlas med respekt, omtanke, medkänsla och värdighet i en säker och ren miljö oavsett din ålder, kön, ras, ursprung, religion, sexuella läggning eller funktionshinder.

• Adresseras med ditt riktiga namn och informeras om namnen på de läkare, sjuksköterskor och andra vårdpersonal som är involverade i din vård.

• Fullt skydd av din integritet, värdighet och konfidentialitet i vårddiskussioner, undersökningar och behandlingar.

• En tydlig och förståelig förklaring från din läkare om din diagnos samt fördelarna och riskerna med varje behandling, förväntat resultat och förändring i medicinskt tillstånd.

• Var skyddad från fysiskt missbruk och försummelse.

• Få information från sjukhuset om de förväntade kostnaderna för behandling och betalningspolicy.