MTQUA TravelMEDI
MTQUA
CERTIFIED
First & Only in Turkey
MTQUA TravelMEDI
MTQUA CERTIFIED

First and only

Medical Company

in Turkey

Varning

All hälso- och hälsorelaterad information som finns på denna TravelMEDI-webbplats är avsedd att vara allmän och bör inte användas som en ersättning för ett besök hos en vårdpersonal. Rådgivningen är endast avsedd som en allmän grund för individer att diskutera sitt medicinska tillstånd med sin vårdgivare. Din vårdgivare bör konsulteras angående frågor angående din och din familjs medicinska tillstånd, behandling och behov.

Även om allt görs för att säkerställa att materialet på TravelMEDI-webbplatsen är korrekt och i rätt tid tillhandahålls det för användarens webbplats och bör inte betraktas som officiellt.