Om TravelMEDI

TravelMEDI är ett medicinskt turismföretag, grundat av läkare och resekonsulter, för att ge en annan förståelse för hälsoturism.

TravelMEDI erbjuder rätt behandling med lämplig budget för dem som kommer utomlands för behandling. På patientförfrågan kommer alla hans / hennes förberedelser att tas framgångsrikt av våra expertkonsulter, från och med hans / hennes hemvist tills de återvänder hem.

TravelMEDI är det enda medicinska turistföretaget certifierat av det amerikanska MTQUA (Medical Travel Quality Alliance) i Turkiet.

Vår Klinik
Våra Certifikat