MTQUA TravelMEDI
MTQUA
CERTIFIED
First & Only in Turkey
MTQUA TravelMEDI
MTQUA CERTIFIED

First and only

Medical Company

in Turkey

Hälsovägledning

07/05/2020

Fakta som du inte visste om smarta linser

Behöver jag bära glasögon efter min smarta linsbehandling? Smarta linser ger ett glasfritt liv för att se nära, medel och långt avstånd….

Read More…

15/04/2020

Vad är Coronavirus?

Viruses are known as the simplest organisms that can proliferate themselves. But this proliferation can take place only inside an alive organism….

Read More…